August 23, 2017

Lexus GS 200t

LEXUS GS 200t (GS TURBO) – SANG TRỌNG HỨNG KHỞI VỚI SỨC MẠNH ĐỘNG CƠ TĂNG ÁP Lexus GS 200t là một trong những chiếc xe đặc […]