July 28, 2017

Lexus thống trị phân khúc xe sang tại Mỹ

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Lexus hiện đang tạm dẫn đầu về lượng xe sang đăng ký tại thị trường ô tô xứ cờ hoa. […]